Finans

Finansiering

Vi på Hansson & Russberg samarbetar med Wasa Kredit AB för att kunna erbjuda våra kunder leasing som finansiering av butiksinredning. Leasing är i grunden en form av långtidshyra, men till skillnad från vanlig hyra så äger du inredningen när leasingperioden är slut och restvärdet är betalt.

 

Leasing innebär att du får en månadskostnad istället för att betala ett engångsbelopp. Ditt företag slipper binda kapital och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme. Den leasade inredningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.

 

Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, d v s den dras av som en kostnad och påverkar endast resultaträkningen. Leasingavgiften är normalt lika stor under hela leasingperioden, vilket gör den lätt att budgetera. Du kan välja att leasa inredningen på 24, 36, 48 eller 60 månader.

Har du frågor eller funderingar som rör finansiering?

 

Kontakta Yvonne på tel: 0522-91942 eller Yvonne@hr-inredningar.com

Kontakta oss:

 

Hansson & Russberg AB

Kurödsvägen 7

451 55, UDDEVALLA

 

 

 

Hansson & Russberg

Butiksinredningar

Växel 0522 - 919 40

Fax 0522 - 388 29

E-post info@hr-inredningar.com